خدمات حسابداری ملاصدرا


1- صدور اسناد حسابداری عمومی

2- صدور اسناد حسابداری انبار

3- محاسبه و صدور اسناد حسابداری حقوق و دستمزد

4- صدور اسناد حسابداری خزانه(اسناد دریافتنی،اسناد پرداختنی،نقد و بانک و...)

5- صدور اسناد حسابداری واحد بازرگان,LC,ورود موقت و مباحث مالیاتی مربوطه

6- رفع مغایرت های حسابهای مختلف اعم از بانک،اشخاص و سایر حسابها

7- تهیه گزارشات مورد نیاز مدیریت

8- طراحی و ایجاد فرمهای مورد نیاز شرکت

9- ارائه تحلیل های مالی و حسابداری مورد نیاز شرکت جهت انالیز عملکرد مدیریت و مجموعه

10- انجام حسابداری قیمت تمام شده ویا صنعتی

11- تهیه بودجه عملیاتی سالانه و دوره ای و تشخیص انحراف از بودجه

12- کنترل نقدینگی شرکت و گردش وجوه نقد و اسناد و غیره

13- کنترل موجودیهای جنسی و گردش انها

14- انجام کلیه امور حسابداری و امور مالیاتی بدون نیاز به سیستم متمرکز حسابداری در دفتر کار شما

15- مشاوره مالی و مالیاتی با ممیزان بازنشسته دارایی و دفاعیه

16- اخذ کد کارگاهی، کد بیمه، پلمپ دفاترحسابداری

17- تنظیم اظهارنامه مالیاتی و عدم فعالیت

18- نوشتار دفاتر رسمی و حقوقی مؤدیان

19- تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

20- ثبت نام ارزش افزوده، اظهارنامه ارزش افزوده، گواهی ارزش افزوده

21- استفاده از نرم افزار حسابداری کارآمد و مناسب زمینه فعالیت شما