حسابداری در صنعت بیمه :


بیمه نیز مانند هر فعالیت دیگری به خدمات مالی و حسابداری نیاز دارد. وجود یک سیستم حسابداری و خزانه داری کارا و پویا تسهیل کننده فعالیت ها است و این امکان را هم برای مدیریت فراهم می آورد تا بتواند تصمیم گیری های موثری انجام دهد.

چرخه حسابداری در صنعت بیمه :

با توجه به تنوع سیستم ها و بنا به نیاز و تشخیص مدیریت ارشد سازمان، روش های گوناگونی برای ثبت رویداد ها وجود دارد .

هم چنین فرآیند مهم و پر تکرار دیگر در این صنعت اصلاح مغایرات بانکی است که به تبادلات فراوان به صورت مستمر انجام می شود.

در دایره پرداخت خسارت تقسیم بندی هایی با توجه به مبلغ وجود دارد. معمولا چک های صادره برای پرداخت هزینه ها به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) پرداخت خسارات

ب) هزینه های جاری

که برای کنترل بیشتر صادر کننده ها نیز متفاوت می باشند.

هم چنین امضاء چک ها جهت پرداخت خسارات فوری مانند اتومبیل تا سقف های معین می تواند بر عهده مدیریت ارشد واحد باشد، اما در دیگر مواقع بر عهده مدیریت ارشد مالی یا معاونت مالی – اداری است.