>


راهنمای اخذ مجوز تاسیس واحد صنعتی


مجوز تاسیس و بهره برداری از یک واحد صنعتی توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت هر استان صادر می گردد. در سال 1392فرایند اخذ مجوز تاسیس از سازمان مذکور دچار تغییر اساسی شده است. که برای جلوگیری از هر گونه تاخیر در انجام کار این راهنما را مطالعه فرمائید.

جواز تاسيس : مجوزي است كه پس از احراز شرايط لازم بر اساس اين دستورالعمل به منظور سرمايه گذاري در انجام فعاليت صنعتي به نام متقاضي از سوي وزارت صنايع و معادن در دو گزينه صادر مي گردد.

الف: سرمايه گذاري در طرحهای اولویت دار - در رشته فعاليت هاي صنعتي كه در چارچوپ اولويت هاي تعريف شده در اسناد بالا دست نظير سند راهبرد توسعه صنعتي كشور بر پايه آمايش سرزمين صورت مي گيرد، بر طيق ضوابط از حمايت ها و مشوق هاي خاص سرمايه گذاري دولت برخوردار مي گردد. حمايت ها و مشوق هاي خاص سرمايه گذاري: شامل تسهيلات بانكي (ريالي- ارزي)، يارانه زمين در شهركهاي صنعتي، معافيت هاي حقوق ورودي ماشين آلات و يارانه هاي انرژي (آب، برق و گاز) مي باشد( فقط شامل طرحهای اولویت دار) .

ب: سرمايه گذاري در طرحهای غیر اولویت دار - در رشته فعاليتهاي صنعتي كه خارج از چارچوپ گزينه الف باشد از مشوق هاي خاص سرمايه گذاري برخوردار نخواهد گرديد. تبصره: مراتب مشمول بند "ب" به نحو مقتضي در جواز تاسيس درج مي گردد.

برای اطلاع بیشتر سرمایه گذاران، این شرکت مجموعه ای را گردآوری نموده است که اطلاعات کاملی در خصوص اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری یک واحد صنعتی را به سرمایه گذار ارائه نماید.

اطلاعات این راهنما بشرح زیر است:

1- روش کار و فرایند مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

2- فرایند صدور مجوز تاسیس در سامانه الکترونیکی سازمان صنعت و معدن ( بهینه یاب ).

3- شرایط صدور جواز تاسیس و تغییر نام آن در دوره های بعد .

4- هزینه صدور جواز تاسیس و زمان اعتبار آن .

5- شرایط تغییر محل طرح صنعتی بعد از صدور جواز تاسیس .

6- شرایط دریافت زمین از شرکت شهرکهای صنعتی .

7- شرایط دریافت زمین از اراضی منابع طبیعی .

8- شرایط صدور مجوز بر اساس زمین ملکی شخص سرمایه گذار .

9- شرایط صدور مجوز برای اکتشاف و بهره برداری از معادن .

10- ارائه بیش از 100 طرح توجیهی از طرحهای صنعتی و کشاورزی .

11- دستورالعمل تهیه طرح توجیهی برای ارائه به بانک صنعت و معدن .

12- ارائه توصیه های کارشناسی به سرمایه گذاران جهت اخذ مجوز تاسیس .

13- شرایط دریافت تسهیلات سرمایه در گردش (نرخ کارمزد در حال حاضر 16 درصد) .

14- شرایط دریافت تسهیلات برای احداث واحد تولیدی .

15- شرایط دریافت وام برای بازسازی و نوسازی واحد تولیدی .