تعریف مؤسسه ( روش و مراحل ثبت مؤسسه )


روش و مراحل ثبت مؤسسه

نماينده يا وكيل قانوني موسسه براي ثبت آن پس از تهيه مدارك مربوطه بنحو ذيل اقدام می نمايد :

1– با در دست داشتن اسناد و مدارك به واحد تعيين نام اداره ثبت شركتها مراجعه و نام موسسه توسط مسئول تعيين نام که در روي فرم مربوطه درج گردیده در صورت رعایت کلیه موارد مرتبط با راهنمای تعیین نام مورد تائید قرار می گیرد.

2– پس از تعیین نام ،مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره تحویل می گردد تا نسبت به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد.

3 – در واحد پذيرش اداره ثبت شركتها ، رسيدي كه در آن تاريخ مراجعه متقاضی مشخص شده ، ارائه می گردد.

4– در تاريخ تعيين شده با ارایه اصل رسید به قسمت اعلام نتيجه جهت مطابقت و تائید صحت اطلاعات درج شده در سیستم و تعیین کارشناس تاسیس مراجعه می کند.

5- در مرحله کارشناسی ، پس از ممیزی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط در خصوص موضوع فعالیت و نداشتن ایرادات دیگر نسبت به تهیه پیش نویس آگهی تاسیس اقدام می گردد.

6- در صورتی که ثبت موضوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز باشد ، نامۀ استعلام آن صادر می گردد .

7- پس از تهیه پیش نویس ، متقاضی می تواند نسبت به پرداخت کلیه حقوق ثبتی که در ذیل پیش نویس مشخص گردیده ، از طریق بانک یا دستگاه POS مستقر در اداره و یا از طریق سایر شعب بانک ملی ایران به جدول حساب های بانکی مربوطه اقدام نماید .

8- متقاضی پس از پرداخت هزینه ها نسبت به اخذ امضا رئیس اداره یا معاون وی اقدام می نماید.

9- مفاد پیش نویس آگهی تائید شده جهت تکمیل امضا و گواهی " ثبت با سند برابر است " در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردیده و نسبت به اعطای شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی اقدام می گردد.

10- متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام نموده و نسخه اصلی آن را به نمایندۀ روزنامه رسمی مستقر در اداره جهت پرداخت هزینه های چاپ و اخذ رونوشت برابر با اصل آن تحویل می دهد .

11- یك نسخه از آگهي تأسيس موسسه به واحد روابط عمومي مستقر در اداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار تحويل و رسيد اخذ می شود.