ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس

  |   ثبت شرکت   |   No comment

ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس:

منطقه آزاد ارس در شمالغرب ايران در نقطه صفر مرزي در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان استقرار يافته است.

بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۷/۴/۱۳۸۴ محدوده منطقه آزاد ارس شامل ۹۷۰۰ هکتار از اراضی منطقه می شد که براساس مصوبه جدید این هیات محترم در ۱۴/۹/۱۳۸۷ , محدوده این منطقه به ۵۱ هزار هکتار شامل بخشهايي از ۲ شهرستان جلفا و خداآفرین افزایش یافت .

شهرستان جلفا در شمال غربي استان آذربايجان شرقي، بين ۴۵ درجه و ۱۷ دقيقه تا ۴۶ درجه و ۳۱ دقيقه طول شرقي و بين ۳۸ درجه و ۳۹ دقيقه تا ۳۹ درجه و ۲ دقيقه عرض شمالي بصورت نوار باريكي در مرز شمالي استان واقع شده و از شمال به رودخانه ارس و جمهوريهاي نخجوان و ارمنستان و آذربایجان منتهی می شود . وسعت این شهرستان ۳۱/۱۶۷۰ كيلومتر مربع می باشدکه شهرستان كليبر حدود شرقي و شهرستانهاي مرند و اهر نيز همسايگان جنوبي این شهرستان محسوب مي‌شوند.

بطور متوسط عرض اين شهرستان ۱۷ كيلومتر، و طول آن ۱۰۰ كيلومتر است. شهرجلفا مركز اين شهرستان در ۱۳۵ كيلومتري شمال غرب تبريز و ۶۵ كيلومتري شمال شهر مرند قرار دارد. از نظر وسعت جلفا از شهرستانهاي كوچك استان به شمار مي‌رود و با ۳۱/۱۶۷۰ كيلومتر مربع وسعت تنها ۴/۳ از كل مساحت استان را در پوشش خود داشته كه از ايـن نظر در رده دوازدهم قرار دارد.

ز نظر تقسيمات سياسي شهرستان جلفا داراي دو بخش با نامهاي بخش مركزي و بخش سيه رود و ۵ دهستان با نامهاي ديزمار غربي، نوجه مهر، ارسي، داران، شجاع مي باشد. براساس آمار سال ۱۳۸۳ تعداد آباديهاي داراي سكنه شهرستان جلفا ۷۳۲۱۹ آبادي مي باشد.

سرمایه گذار قبل از مراجعه به ثبت شرکتها باید مجوز لازم برای فعالیت مورد نظر را از قسمت مربوطه اخذ نماید.

ثبت شرکتها باید در خصوص مجوز کنترلهای زیر را اعمال نماید:

 1. انطباق مجوز صادره با موضوع فعالیت
 2. در صورت ارتباط موضوع شرکت با سایر سازمانهای دولتی باید از همان قسمت اقدام کرد.
 3. عدم انقضاء مهلت مجوز
 4. برای جلوگیری از اختلاف بین شرکای مدنی بهتر است که مجوز صادر شده بنام شرکت باشد که برای این کار می توان نام شرکت در شرف تاسیس را تائید و به نام همان شرکت مجوز را صادر نمود

مراجعه سرمایه گذار به قسمت ثبت شرکتها و دادن اطلاعات در زمینه اعلام مدارک لازم جهت ثبت شرکتها و مقدار حق الثبت به سرمایه گذار از طرق قانون به سرمایه گذارکه این اطلاعات طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی انجام می گردد

 

تایید اسم تجاری:

 1. برای تعیین نام سرمایه گذار فقط میتواند از اسامی ایرانی استفاده نماید
 2. تقاضانامه تعیین نام توسط سرمایه گذار تکمیل و به قسمت ثبت شرکتها ارائه میگردد
 3. اسامی پیشنهادی چه به زبان فارسی و چه خارجی نباید مخالف شئونات اسلامی و عرف باشد

۴٫دارای معنا و مفهوم باشد

 1. طبق ماده ۲۰قانون تجارت شرکتهای تجاری ۷ نوع میباشند که به غیر از چند نوع از این ۷ شرکت نباید اسم شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد
 2. برای جلوگیری از تشابه اسمی (چه در داخل یا خارج از محدوده منطقه آزاد )پسوند ارس به نام شرکت افزوده خواهد شد
 3. بعد از تائید اسم تجاری دیگر هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمیتواند این نام را و لو اینکه با نام خانوادگی وی یکی باشد انتخاب نماید
 4. اعتبار نام تعیین شده از تاریخ صدور به مدت ۳ ماه میباشد بعد از انقضاء مهلت مذکور استعلام مجدد ضروری است

بعد از تائید نام تجاری و ارائه مجوز صادر شده به واحد ثبت شرکتها مراحل بعدی اقدام خواهد شد

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس(اشخاص حقوقی):

 1. فرم تعیین نام تائید شده از سوی واحد ثبتی منطقه
 2. اظهارنامه و اساسنامه تنظیم شده که به تصویب و امضاء کلیه شرکاء و موسسین شرکت رسیده است (دردونسخه )
 3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره شرکت (هر یک در دو نسخه)
 4. مصوبه هیات مدیره مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت در شرف تاسیس که در آن میزان و درصد سرمایه گذاری (سهام -سهم الشرکه ) مشخص شده و نماینده ای را جهت حضور در کلیه مجامع و هیات مدیره معرفی نموده و به امضاء اشخاص مجاز رسیده باشد و به مهر شرکت یا موسسه هم ممهور گردیده باشد
 5. گواهی ثبت شرکت یا موسسه خارجی که از سوی مرجع ثبتی کشور متبوع صادر شده باشد
 6. رونوشت اساسنامه مصدق شرکت یا موسسه خارجی
 7. صورتجلسه هیات مدیره و گواهی ثبت باید به تصدیق مقامات صلاحیت دار که امضاء و مهر در آنجا واقع شده است رسیده و به تائید سفارت و در نهایت به تصدیق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برسد

۸٫کلیه مدارک مذکور باید توسط مترجم رسمی به زبان فارسی ترجمه گردد

 1. ارائه گواهی بانکی از یکی از بانکهای مستقر در منطقه مبنی بر تودیع حداقل ۳۵% سرمایه شرکت

مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد ارس:

در پيش نويس آگهي تاسيس خلاصه اي از اظهارنامه و اساسنامه می باید قيد شود كه عبارت است از موضوع شركت ـ مركز اصلي ـ ميزان سرمايه ـ مدت اعتبار شركت و مديران و دارندگان حق امضاء- تاريخ تاسيس و شماره ثبتي شركت نيز ذكر گردد.

برای جلوگیری از تشابه اسمی و کنترل سوابق اسامی ثبت شده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را در دفتر مخصوص که درواحد ثبت تهیه شده درج میگردد

اختصاص شماره دبیرخانه به اظهارنامه پلمپ دفاتر

انجام مراحل پلمپ دفاتر تجاری

 1. تطبیق تعداد صفحات هر دفتر با موارد اظهاری در فرم اظهارنامه پلمپ دفاترتجاری
 2. ممهور نمودن صفحه اول و آخر هر دفتر و تکمیل مشخصات مذکور

ثبت اظهارنامه پلمب دفاتر تجاری در دفتر مربوطه

ارائه یک نسخه ممهور شده مدارک ثبتی و آگهی تاسیس به سرمایه گذار

ارسال یک نسخه از آگهی تاسیس به معاونت صادر کننده مجوز

ارسال آگهی تاسیس شرکت به روزنامه رسمی و محلی

 

No Comments

Post A Comment