ثبت_شرکت_و_یا_نمایندگی_شرکت_خارجی

ثبت شرکت و یا نمایندگی شرکت خارجی

  |   ثبت شرکت   |   No comment

ثبت شرکت و یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران:

جهت اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی نیاز به گذراندن مراحل مشخص شده و تهیه مدارک مربوطه می باشد.

برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت خارجی در ایران شناخته شود و شرکت خارجی بتواند در ایران مبادرت به امور تجاری کند، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده ، در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.عدم هر یک از دو ملاک فوق موجب می شود که از دید قانون ایران ، شرکت خارجی موجودیت نداشته باشد.

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی تجویز شده باشد شرکتهای آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

قوانین ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران:

۱٫قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی

شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.

 1. آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي

براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه  و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:

۱٫ارائه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .

۲٫انجام عمليات اجرايي  قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد می شود.

 1. بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران .
 2. همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.
 3. افزايش صادرات غيرنفتي جمهوری ُاسلامي ايران.
 4. ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فناوري.
 5. انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا، بانكي، بازاريابي و غيره .

شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند:

۱٫اساسنامه  شركت ،‌ آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.

 1. آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت.
 2. گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.

اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه  درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند:

۱٫تصوير مصدق قرارداد

 1. مدارك شناسايي شخص متقاضي‌:

براي اشخاص حقيقي: تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني

براي اشخاص حقوقي : اساسنامه شركت و آگهي  تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده ، نزد مراجع ذيربط.

 1. ارائه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ،‌در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي.
 2. اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.
 3. گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي.
 4. آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي
 5. معرفي وزارتخانه ذيربط.

مدارک لازم برای ثبت نمایندگی شرکت خارجی:

۱٫در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد.

 1. درخواست کتبی شرکت مادر
 2. اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و قرارداد نماینده یا نمایندگان با شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.
 3. گزارش توجیهی نماینده در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد:

-اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت

-تبیین دلایل و ضرورت تاسیس نمایندگی در ایران

-تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت نماینده

-برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز

-نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور نمایندگی

 1. ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند.
 2. تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده باشد.
 3. چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.
 4. گزارش فعالیت نمایندگی
 5. آخرین گزارش مالی تائید شده

 

No Comments

Post A Comment