cover image for manager
مدیر دپارتمان حقوقی

برسی های انجام شده و تجربیات موسسه ثابت کرده  مدیران موفق باید به خلاقیت های و تصمیمات بزرگ اندیشه داشته باشند و نگران عواقب رفتاری و گفتاری و حتی عملکردهای خود نباشد و این امر زمانی انجام شدنی است که در تمام موارد مشاوری امین و با تجربه بین المللی را در کنار خود داشته باشد ولی زیاد شدن این مشاورها مشکلات خاص وهزینه های زیادی دارد 

برسی های انجام شده و تجربیات موسسه ثابت کرده  مدیران موفق باید به خلاقیت های و تصمیمات بزرگ اندیشه داشته باشند و نگران عواقب رفتاری و گفتاری و حتی عملکردهای خود نباشد و این امر زمانی انجام شدنی است که در تمام موارد مشاوری امین و با تجربه بین المللی را در کنار خود داشته باشد ولی زیاد شدن این مشاورها مشکلات خاص وهزینه های زیادی دارد 

ما در هلدینگ بین المللی ملاصدرا ترتیبی اتخاذ نموده ایم تا شما نگران نباشید و فقط به اهداف بزرگ و بین المللی خود فکر کنید شما ما را در تمام موارد یار و همراه خود بدانید 

 

 

معرفی دپارتمان حقوقی

دپارتمان حقوقی از هفت کار گروه تخصصی با حضور اساتید دانشگاهی ، قضات باز نشسته دادگستری ، وکلای با تجربه و بنام بطور جداگانه تشکیل شده وهرکدام امور تخصصی خود را بصورت گروهی بعد از شور و مشورت مدیریت و اجراء می کنند 

اهداف اصلی مجموعه حمایت حقوقی از تولید کنندگان ، بازرگانان ، مخترعین و نواوران کشور در راستای حضور بین المللی انها می باشد 

داشتن پایگاه در تمام کشورها و جذب سرمایه گذار خارجی در داخل ایران برای حمایت از تولید و در قالب مشارکتهای بین المللی و منطقه ای از نوع انتقال سرمایه و تکنولوژی و حتی علوم نوین سایر کشور ها در ایران مواردی هستند که ما با تنظیم قراردادهای بین المللی تضمین می کنیم  

خدمات دپارتمان حقوقی

تنظیم و داوری قراردادهای بین المللی
تنظیم و داوری قراردادهای بین المللی
تنظیم قرادادهای حقوقی و کارگری
تنظیم قرادادهای حقوقی و کارگری
دعاوی کپی برداری از اختراع و طرح صنعتی
دعاوی کپی برداری از اختراع و طرح صنعتی
دعاوی کپی برداری از برند و نام تجاری
دعاوی داخلی شرکای شرکت
دعاوی داخلی شرکای شرکت
حمایت و حفاظت از برند و نواوری
حمایت و حفاظت از برند و نواوری
دعاوی وصول مطالبات مالی و تعهدی
دعاوی وصول مطالبات مالی و تعهدی
دعاوی ملکی و الزام به تعهدات مشارکتی
دعاوی ملکی و الزام به تعهدات مشارکتی
دعاوی خانواده و تعهدات مشترک
دعاوی خانواده و تعهدات مشترک
تیم ما

وحید محمدی
وحید محمدی
سازمان خدمات الکترونیکی موسسه را بگونه ای طراحی شده تا تا تمام نیازهای اصناف مختلف را بطور تخصصی و در تمام اوقات و شبانه روزی ارائه نماید و نیاز به مراجعه به گروه های مختلف انها در یک محیط کاملا" حرفه ای و با تجربه انجام شود .