cover image for manager
مدیر مالی

کنترل و مدیریت دارائی ها شاید بسیار ساده به نظربرسد ولی همراهی با گزارش راهبردی برای مدیران تا از سرمایه و نقدینگی خود درست بهر برداری کنند بسیار تخصصی و سخت است و این هنر کارشناسان خبره موسسه می باشد که در اختیار شما قرار داده ایم .

هدف ما شفافیت مالیاتی و بهر برداری درست از تخفیفات دولتی به جای فرار مالیاتی برای مدیران موفق می باشد .

مشاوران امین با سیستم اتوماسیون پیشرفته برای شما فراهم کردیم تا شما نگران نباشید و اطمینان داشته باشید که همه بزرگان ما را انتخاب نموده اند تا سرمایه انها حفظ شود و همیشه اسوده خیال باشند 

منتظر دیدار شما در مجموعه معظم ملاصدرا هستم .

دپارتمان مالی

کارشناسان نخبه جوان تا بازنشستگان و اساتید دانشگاهی در چهار کار گروه فوق تخصصی گرد امده اند تا شما نگران دارائی هایتان نباشید 

هدف ما مشاوره برای بهر برداری بیشتر ار سرمایه های  نقدی یا بهربرداری درست از نیروی انسانی وحتی  تجهیزاتی شماست 

کنترل دارائی و دادن گزارش های مالی و مالیاتی درست هزینه برای شما ایجاد نمی کند بلکه تصمیمات شمارا منطقی می کند 

از شروع کار با ثبت شرکت یا در بین راه هستید در هر حال بهتر است از مشاوره کارشناسان ما استفاده کنید حتما به نفع شماست 

کار گروه دپارتمان مالی

مشاوره و اموزش حسابداری و امور مالیاتی
مشاوره و اموزش حسابداری و امور مالیاتی
حسابداری و امور مالیاتی
تنظیم اظهار نامه مالیاتی و دفائیه دارائی
تنظیم اظهار نامه مالیاتی و دفائیه دارائی
اتوماسیون حسابداری پیشرفته
اتوماسیون حسابداری پیشرفته
گذارش فصلی ارزش افزوده
گذارش فصلی ارزش افزوده
تنظیم و دفاعیه بیمه
تنظیم و دفاعیه بیمه
تیم ما

سمیرا شهباز
سمیرا شهباز

شناسائی و بهر برداری از حمایت های دولتی و قانونی بجای فرار مالیاتی و بهربرداری از تسهیلات وزارت خانه ها و ارگانها دولتی پیشنهاد ما و مثلما" دادن راهکار توانائی ماست .