شعبه ونک مرکزی

هلدینگ بین المللی ملاصدرا هم اکنون بیش از 100 نفر نیروی انسانی متخصص و کارآمد را برای ارائه خدمات با کیفیت و مطابق اصول مشتری، در سبد خدمات خود قرار داده است. با توجه به آن که مشتری مداری یکی از ارکان اساسی فعالیت ثبت ملاصدرا محسوب می شود همیشه تلاش بر این است که متخصص ترین و کارسازترین نیروهای انسانی برای ارائه خدمات به مشتریان به کار گرفته شوند. شعبه مرکزی هلدینگ ملاصدرا بزرگترین شعبه ارائه خدمات اساسی و بنیادی مجموعه محسوب می شود که علاوه بر ارائه خدمات با تیمی به عنوان کارشناسان نظارت ، ناظر بر اجرای پرونده های مشتریان نیز هست.

خدمات شعبه مرکزی (ونک)