مراحل اخذ کد اقتصادی

مجبور نیستید برای شروع ، بزرگ و ماهر باشید

01
02
03
04

شعار

"شما می توانید خاص باشید، با ثبت برند و طرح صنعتی خود ، و ما هم میتوانیم حامی شما باشیم."

دپارتمان حقوقی

"قبل از رسیدن به افت فروش، به اندازه کافی پس انداز کنید."

دپارتمان تخصصی ثبت برند

"برای کشتی بی هدف هیچ بادی موافق نمی وزد."

دپارتمان تبلیغات

"مجبور نیستید برای شروع بزرگ و ماهر باشید، اما مجبورید برای بزرگ و ماهر بودن از جایی شروع کنید."

دپارتمان ثبت شرکت

"بردهای بزرگ نیازمند خطر کردن های بزرگ است."

دپارتمان تخصصی ثبت برند

فعالیت اقتصادی به اشکال مختلف در جامعه صورت می گیرد که حمایت و نظارت بر اعمال اقتصادی فعالیت کنندگان مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه است.

دریافت مجوز جهت فعالیت های تجاری و اقتصادی و پرداخت حقوق حقه دولت در چهارچوب مالیات و جلوگیری از فعالیتها و تلاشهای غیر عرف و ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می شود.

در کنار راهنمای ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی، دریافت و اخذ شماره (کد) اقتصادی ضروری است لذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیصلاح وزارت اقتصادی و دارایی جاری است. کد اقتصادی برای کسانی که نیازمند آن می باشند، صادر می گردد.

کلیه اشخاص حقوقی که فعالیت واردات و صادرات، مونتاژ، تولید، توزیع هرگونه کالا و خدماتی را انجام می دهند و همچنین کلیه اشخاص حقیقی که در امور ذکر شده اشتغال داشته باشند و دارای پروانه کسب یا پروانه کار از مراجع ذیصلاح بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد دریافت کد اقتصادی به شمار می آیند.

نکته: احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی است.

لازم به ذکر است که دریافت و اخذ کد اقتصادی در زمان تاسیس شرکت توسط وکلای ثبت ملاصدرا صورت می گیرد که می توان مدارک مربوطه را در قسمت کد اقتصادی در وبسایت ثبت ملاصدرا ملاحظه نمایید.

۱- کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند .

۲-کليه اشخاص حقيقي که به امر توليد، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند و داراي پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري مي باشند .

۳-کليه اشخاص موضوع بندها ي ۱و ۲و ۴ ماده ۲ قانون مالياتها ي مستقيم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶٫

تبصره ۱-شعبات يا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهاي( الف -۳ ) و (الف -۱) اين دستور العمل در تهران و يا ساير شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادي تخصيصي به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و.... متبوع مرکزي حسب مورد مي باشند .

تبصره ۲- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط ، کليه پروانه هاي کسب يا کار صادره از اتحاديه هاي امور صنفي ، اتاق صنايع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و يا ساير مراجع ذيصلاح مي باشد .

۱- مساجد و تکايا .

۲- اشخاص حقيقي که به فعاليت هنري از قبيل فيلمسازي و فعاليتهاي مرتبط، طراحي، خطاطي ، نقاشي ، نويسندگي ، ترجمه کتاب ، گرافيک و ويراستاري اشتغال دارند.

۳- اشخاص حقيقي که به فعاليت تحقيق و يا مشاوره فني اشتغال دارند از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراکز آموزش عالي .

۴- اتحاديه هاي امور صنفي (به موجب مواد ۴و۲۳ قانون نظام صنفي، اتحاديه هاي مجاز به فعاليتهاي اقتصادي نمي باشند).

۵- اشخاص حقيقي که به فعاليت پيمانکاري اشتغال دارند و شرايط مذکور در بند (الف-۲)اين دستور العمل را دارا نمي باشد بشرط آنکه ارزش پيمان و يا مبلغ دريافتي کل پيمانها ي آنها در يکسال شمسي از مبلغ پنجاه ميليون ريال بيشتر نباشد .

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی

عبارت است از فرم اطلاعات هويتي مربوطه ، آگهي تاسيس در روزنامه رسمي و فيش بانکي، فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي )، اشخاص حقوقي نياز به عکس ندارند.

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی

عبارت است از فرم اطلاعات هويتي، تصوير شناسنامه ، (اصل و تصوير)فيش بانکي، مجوز فعاليت يا سند محل فعاليت تجاري(رسمي وغير رسمي )و سه قطعه عکس ۲*۳ که در صورت داشتن شماره اقتصادي آن را پشت عکس درج و در غير اين صورت مشخصات سجلي پشت آن درج مي گردد. و همچنين فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي)به همراه دیگر مدارک تحويل حوزه مالياتي مي شود.