مراحل اخذ جواز تاسیس

مجبور نیستید برای شروع ، بزرگ و ماهر باشید

01
02
03
04

شعار

"شما می توانید خاص باشید، با ثبت برند و طرح صنعتی خود ، و ما هم میتوانیم حامی شما باشیم."

دپارتمان حقوقی

"قبل از رسیدن به افت فروش، به اندازه کافی پس انداز کنید."

دپارتمان تخصصی ثبت برند

"برای کشتی بی هدف هیچ بادی موافق نمی وزد."

دپارتمان تبلیغات

"مجبور نیستید برای شروع بزرگ و ماهر باشید، اما مجبورید برای بزرگ و ماهر بودن از جایی شروع کنید."

دپارتمان ثبت شرکت

"بردهای بزرگ نیازمند خطر کردن های بزرگ است."

دپارتمان تخصصی ثبت برند

مجوز تاسیس و بهره برداری از یک واحد صنعتی توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت هر استان صادر می گردد. در سال ۱۳۹۲فرایند اخذ مجوز تاسیس از سازمان مذکور دچار تغییر اساسی شده است. که برای جلوگیری از هر گونه تاخیر در انجام کار این راهنما را مطالعه فرمائید.

جواز تاسيس : مجوزي است كه پس از احراز شرايط لازم بر اساس اين دستورالعمل به منظور سرمايه گذاري در انجام فعاليت صنعتي به نام متقاضي از سوي وزارت صنايع و معادن در دو گزينه صادر مي گردد.

الف: سرمايه گذاري در طرحهای اولویت دار – در رشته فعاليت هاي صنعتي كه در چارچوپ اولويت هاي تعريف شده در اسناد بالا دست نظير سند راهبرد توسعه صنعتي كشور بر پايه آمايش سرزمين صورت مي گيرد، بر طيق ضوابط از حمايت ها و مشوق هاي خاص سرمايه گذاري دولت برخوردار مي گردد. حمايت ها و مشوق هاي خاص سرمايه گذاري: شامل تسهيلات بانكي (ريالي- ارزي)، يارانه زمين در شهركهاي صنعتي، معافيت هاي حقوق ورودي ماشين آلات و يارانه هاي انرژي (آب، برق و گاز) مي باشد( فقط شامل طرحهای اولویت دار) .

ب: سرمايه گذاري در طرحهای غیر اولویت دار – در رشته فعاليتهاي صنعتي كه خارج از چارچوپ گزينه الف باشد از مشوق هاي خاص سرمايه گذاري برخوردار نخواهد گرديد. تبصره: مراتب مشمول بند “ب” به نحو مقتضي در جواز تاسيس درج مي گردد.

برای اطلاع بیشتر سرمایه گذاران، این شرکت مجموعه ای را گردآوری نموده است که اطلاعات کاملی در خصوص اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری یک واحد صنعتی را به سرمایه گذار ارائه نماید.

اطلاعات این راهنما بشرح زیر است:

۱- روش کار و فرایند مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

۲- فرایند صدور مجوز تاسیس در سامانه الکترونیکی سازمان صنعت و معدن ( بهینه یاب ).

۳- شرایط صدور جواز تاسیس و تغییر نام آن در دوره های بعد .

۴- هزینه صدور جواز تاسیس و زمان اعتبار آن .

۵- شرایط تغییر محل طرح صنعتی بعد از صدور جواز تاسیس .

۶- شرایط دریافت زمین از شرکت شهرکهای صنعتی .

۷- شرایط دریافت زمین از اراضی منابع طبیعی .

۸- شرایط صدور مجوز بر اساس زمین ملکی شخص سرمایه گذار .

۹- شرایط صدور مجوز برای اکتشاف و بهره برداری از معادن .

۱۰- ارائه بیش از ۱۰۰ طرح توجیهی از طرحهای صنعتی و کشاورزی .

۱۱- دستورالعمل تهیه طرح توجیهی برای ارائه به بانک صنعت و معدن .

۱۲- ارائه توصیه های کارشناسی به سرمایه گذاران جهت اخذ مجوز تاسیس .

۱۳- شرایط دریافت تسهیلات سرمایه در گردش (نرخ کارمزد در حال حاضر ۱۶ درصد) .

۱۴- شرایط دریافت تسهیلات برای احداث واحد تولیدی .

۱۵- شرایط دریافت وام برای بازسازی و نوسازی واحد تولیدی .

۱- داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط با زمینه تخصصی مورد تقاضا.

۲- کسب حداقل ۱۰۰ امتیاز از پرسشنامه جواز تاسیس واحد صنعتی مورد نظر.

۳- داشتن سوابق تجربی مرتبط با زمینه فعالیت مورد نظر.

۱- دريافت فرم يك برگي درخواست صدور جواز تاسيس جهت تكميل وارائه به سازمان .

۲- كپي شناسنامه وكارت ملي (اشخاص حقيقي).

۳- كپي مدارك كامل شركت همراه با كپي شناسنامه وكارت ملي اعضاء هيئت مديره (اشخاص حقوقي).

۴- تهيه طرح توجيهي فني ، اقتصادي ممهور به مهر شركت مشاور ذيصلاح .

۵- تهيه نقشه هاي جانمايي ساخت وساز وچيدمان ماشين آلات به تفكيك ومنطبق با طرح توجيهي .

۶- ثبت نام در سامانه صدور جواز .

۷- پس از اخذ تاييديه ثبت نام بارگذاري مدارك ومستندات (بند ۴و۵) در سامانه صدور جواز تاسيس .

۸- تهيه نقشه توپوگرافي از محل اجراي طرح با درج مختصات جغرافيايي در صورت استقرار در اراضي منابع ملي .

مرحله دوم :

۱- پرداخت وجه بابت ابطال تمبر به دبيرخانه سازمان .

۲- پرداخت نيم در هزار سرمايه ثابت تا سقف ۱۰۰۰۰۰۰ ريال جوازتاسيس .

۳- ارائه اصل مدارك تهيه شده (با توجه به عدم عودت مدارك فوق ، متقاضي ملزم به تهيه ونگهداري يك نسخه از مدارك واسناد در نزد خود ميباشد.)